Přijďte a učte se s námi
Předškolní vzdělávání Vašich dětí
Máte dotazy? Volejte +420 416 812 692
Mateřská škola Štětí

Každá školka má zpracován vlastní školní program, který vychází z celoškolního vzdělávacího programu a zároveň z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání MŠMT.
MŠ Poupě pracuje podle projektu Zdravých mateřských škol. Ve všech mateřských školách pracují logopedické asistentky.

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin.
Co je potřeba do školky:
  • přezůvky
  • 1x náhradní oblečení do skříňky
    (spodní kalhotky, ponožky, tričko, tepláky )
  • pyžamo (pokud budu odpočívat)
  • kartáček na zuby, pastu a kelímek
  • papírové kapesníčky
Školné:
  • celodenní pobyt - 300 Kč měsíčně.
  • Při nástupu do MŠ je třeba uhradit zálohu 1500 Kč (300 Kč školné + 1200 Kč stravné).
  • Začátkem každého měsíce je tato záloha vyúčtována podle předem stanovených pravidel (viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty).
Stravné:
3 – 6 let 7 let
ranní svačina 10 Kč 11 Kč
oběd 25 Kč 28 Kč
odpolední svačina 10 Kč 10 Kč
celodenní strava 45 Kč 49 Kč
Elektronický předzápis
Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/steti

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.


elektronický předzápis elektronický předzápis
O naší školce

Mateřská škola Štětí se sídlem v ulici Stračenská 561 ve Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí od roku 2003. Vznikla sloučením čtyř mateřských škol. Rozhodnutím Rady města Štětí byly k 31. 12. 2002 zrušeny mateřské školy jako organizační složky města a ze čtyř mateřských škol a čtyř školních jídelen byla od 1.1. 2003 zřízena jedna příspěvková organizace s názvem Mateřská škola Štětí. Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je po konkurzním řízení ředitelka mateřské školy Poupě Mgr. Alena Kořínková
K 1.9.2012 byla zřízena další třída MŠ v prostorách základní školy Ostrovní.

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které jej v budoucnu nevyhnutelně očekávají ( RVP PV. Praha, Výzkumný ústav pedagogický 2004 ).

Naše škola si ke splnění tohoto cíle vybrala osobnostně orientovaný přístup ve výchově předškolních dětí. Osobnostně orientovaná předškolní výchova vychází z přesvědčení, že nelze přehlížet všechny dosavadní dobré a bezesporu přínosné zkušenosti a tradice české předškolní výchovy, ale musíme si uvědomit nebezpečí naprosto volného, nezávazného a bezbřehého přístupu k dítěti předškolního věku i nesprávně vykládané svobody dítěte. Osobnostní přístup je spíše průběžným procesem dynamického, odpovědného, profesionálně založeného rozhodování každé učitelky mateřské školy o vlastních výchovně vzdělávacích postupech v konkrétním čase a konkrétních podmínkách u konkrétních jedinců.Spolupráce s partnery

Kontakty
Fakturační adresa:

Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace
Stračenská 561
411 08 Štětí

IČ: 72741759
Datová schránka: rr5k2an

Telefon: 416 812 692
E-mail:

Od 1. 7. 2019 je pověřencem pro ochranu osobních údajů GDPR podle Nařízení EU č. 679/2016 pro naši školu
Ing. Jiří Tyšer, e-mail: tyser@seznam.cz, tel.: 777 220 214

Kontaktujte nás


Copyright © Mateřská škola Štětí. | Všechna práva vyhrazena. | Design: www.srab.cz