Mateřská škola Duha

Adresa: U Stadionu 491, Štětí 41108

Tel.: 416 812 549 , E-mail:

Naše mateřská škola se jmenuje Duha a je jedním z odloučených pracovišť Mateřské školy Štětí a její kapacita je 62 dětí.
Nachází se zde tři třídy s nižším počtem dětí. Naší velkou chloubou je rozsáhlá zahrada s průlezkami, s běžeckým oválkem a dopravním hřištěm, kterou plně využíváme k pohybovým aktivitám po celý rok.
Vzdělávání dětí zajišťuje 6 kvalifikovaných pedagogů, o pořádek v MŠ se starají dvě provozní zaměstnankyně a o dobré jídlo dvě kuchařky.

Škola zpracovává vlastní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na tříleté období, koncepce vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a nese název „Duhový svět“.

Naším cílem je, aby se dítě cítilo v prostředí mateřské školy bezpečně, mělo pocit jistoty, lásky a náležení, uznání a úcty, aby mohlo naplnit své schopnosti a snahu být tím nejlepším, jakým jen člověk může být.

Co nabízíme?

 • Klidné, rodinné klima.
 • Spoluúčast dětí na plánování činností ve třídě, které nabízejí širokou škálu prožitků, jejichž prostřednictvím se děti učí.
 • Konzultační hodiny o prospívání dětí.
 • Doplňkové programy: Logopedie pro děti nadané nebo pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Školní akce: školy v přírodě, předplavecký výcvik, tvořivé posezení rodičů s dětmi, školní výlety, rozloučení s předškoláky, divadelní představení v MŠ, Mikulášskou a vánoční nadílku, sportovní dopoledne ke Dni dětí.
 • Každoročně se účastníme na akademii mateřských škol s názvem „Mateřinka“ a na sportovní „Olympiádě“.
 • Škola pořádá sběrové akce.

 

Akce školy:

 • Čtvrtletně - Divadlo Koloběžka
 • Září-Listopad - Předplavecký výcvik
 • Prosinec - Mikulášská nadílka
 • Prosinec - Předvánoční posezení s rodiči
 • Leden/Únor - Pobyty v solné jeskyni
 • Leden/Únor - Návštěva ZŠ a školních družin
 • Březen/Duben - Jarní posezení s rodiči

 

 • Duben - Mateřinka
 • Květen - Návštěva ZUŠ
 • Květen - Olympiáda MŠ
 • Červen - Den dětí
 • Červen - Školní výlet
 • Červen - Loučení s předškoláky

Obsazení:

 • Modří skřítci - Nela Špačková, Petra Todtová
 • Žlutí skřítci - Lenka Bukovská, Karolína Štrosová
 • Červení skřítci - Jitka Uhlířová, Blanka Gregorová


Copyright © Mateřská škola Štětí. | Všechna práva vyhrazena. | Design: www.srab.cz