Mateřská škola Klubíčko

Adresa: 9.května 499, Štětí 41108

Tel.: 416 812 395 , E-mail:

Kapacita MŠ Klubíčko je stanovena na 100 dětí, které jsou rozděleny do čtyř homogenních tříd z toho jedna třída pro děti ve věku dvou až tří let..

Filosofie naší školy spočívá ve výchově dětí k vlastenectví, kladnému vztahu k rodnému jazyku, kulturnímu dědictví a ochraně životního prostředí. Při rozvíjení osobnosti máme vytyčeny cíle, které pozitivně formují dětské myšlení a konání. Škola vytváří příjemné tvořivé klima a vychovává děti s kladným vztahem ke svým kamarádům i dospělým lidem. Naší snahou je respektovat individuální potřeby dětí.

Motto Školního vzdělávacího programu MŠ Klubíčko zní : Koulej se klubíčko, kutálej ...

Vzdělávací obsah je uspořádán do ucelených částí ( integrovaných bloků). Zde je formulována vzdělávací nabídka, která bude dětem předkládána. Integrované bloky jsou společné pro všechny třídy. V třídních plánech si je učitelky rozpracovávají tak, aby zaměření bloků vycházelo z přirozených potřeb dětí, aby jejich obsah byl dětem srozumitelný a prakticky využitelný. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne, je vyváženo poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Nabízíme

  • Logopedii
  • Dramatický a výtvarný kroužek
  • Cvičení s dětmi
  • Předplavecký výcvik
  • Účast na všech akcích MŠ Štětí - Mateřinka, olympiáda, návštěvy divadelních představení, výlety, sběr pet lahví, papíru a hliníku ...
  • Dodržování zdravého stylu života - otužování, pobyt venku (využití velké zahrady, kam se přenášejí často některé aktivity dětí).

Obsazení:

  • Červené klubíčko – Jitka Poklopová, Markéta Stiborová
  • Zelené klubíčko - Rita Grbavčicová, Zuzana Pospíšilová
  • Žluté klubíčko – Radka Lukáčová, Jana Hanušková
  • Modré klubíčko – Renata Příbramská, Alena Šámalová (vedoucí učitelka)


Copyright © Mateřská škola Štětí. | Všechna práva vyhrazena. | Design: www.srab.cz