Mateřská škola Poupě

Adresa: Stračenská 561, Štětí 41108

Tel.: 416 812 692, 416 878 170 , E-mail:

Škola pracuje v projektu zdravých mateřských škol. Vytváří vlastní vzdělávací program pro předškolní výchovu - Kurikulum mateřské školy podporující zdraví s názvem "S pohádkou za poznáním světa“.

Mateřskou školu Poupě navštěvují děti ve věku tři až šest let, popřípadě zůstávají děti starší (s odkladem školní docházky), kterým je věnována zvláštní péče. Na škole máme tři třídy věkově smíšené. Zápis do mateřské školy probíhá podle kritérií, která má škola stanovena celoškolskou směrnicí. Do tříd jsou děti zařazovány většinou podle vlastního přání (sourozenci, kamarádi,…) do počtu 25 dětí s přihlédnutím k vyváženému zastoupení všech věkových kategorií. Každým rokem se vymění asi třetina každé třídy ( předškolní děti ).

Provoz mateřské školy se řídí vlastními směrnicemi (školní řád, provozní řád školy, provozní řád školní zahrady,…).

Nabízíme

 • Péči, která je věnována i dětem s odkladem školní docházky a s logopedickými problémy, které pomáhají řešit 3 logopedické asistentky.
 • Vzdělávání dětí zajišťuje šest kvalifikovaných pedagogů + ředitelka školy
 • Stravu pro děti připravují dvě kuchařky ve školní jídelně, která je součástí naší školy.
 • Příjemné prostředí, o bezproblémový chod školy pečuje jedna školnice a jedna uklízečka.

 

Akce školy:

 • Celoročně - Divadelní představení dle nabídky KS Štětí v průběhu roku
 • Celoročně - Divadelní představení dle nabídky divadla Koloběžka 1x měsíčně
 • Září-Listopad - Předplavecký výcvik
 • Září - Učíme se zdravě žít – posezení s rodiči na školní zahradě
 • Říjen - Uspávání broučků
 • Prosinec - Vánoční setkání (výroba vánočních předmětů ve spolupráci s rodiči)

 

 • Leden/Únor - Návštěva ZŠ (seznámení s prostředím všech ZŠ ve městě)
 • Únor - Masopustní rej
 • Duben - Vystoupení mateřských škol "Mateřinka"
 • Duben - Sportovní odpoledne pro děti a rodiče
 • Květen - Olympiáda všech MŠ
 • Červen - Loučení s předškoláky

Obsazení:

 • Žlutá poupata – Sean Paul Simek, Aneta Löwová
 • Červená poupata - Zuzana Šimánková, Sandra Janků
 • Modrá poupata – Irena Klementová, Lenka Hartmannová


Copyright © Mateřská škola Štětí. | Všechna práva vyhrazena. | Design: www.srab.cz